Wspieramy zdrowie, well-being i jakość pracy pracowników oraz
odpowiadamy na wyzwania liderów biznesu

duże logo

 

Blog - roślinność we wnętrzach


 

RODO

logo średnie

Drodzy klienci!

Subito Advising oraz marka Wertykalni.pl rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania, dlatego na czas dostosowała swoją działalność do standardów RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Subito Advising Grzegorz Duszyński, ul. Wawelberga 5a/156, 01-188 Warszawa, NIP 8212135140.

2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Grzegorz Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Subito Advising Grzegorz Duszyński, ul. Wawelberga 5a/156, 01-188 Warszawa, NIP 8212135140.

3. Twoje dane osobowe, zostały przekazane nam dobrowolnie w wyniku kontaktów handlowych i będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: zawierania umów handlowych, realizowania zamówień, wystawiania faktur, przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach i produktach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Do przetwarzanych danych należy nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osób do kontaktu reprezentujących firmę.
4. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane min. przez czas naszej współpracy, przez okres związany z gwarancją zrealizowanych usług i sprzedaży (ewentualny dłuższy czas przechowywania może wynikać z okresu przedawnienia roszczeń lub ze względu na przepisy dotyczące prowadzenia księgowości), bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
5. Twoje dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, chyba że organom prawnie do tego uprawnionym oraz osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków lub wiąże się to z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a) operatorzy systemów informatycznych,

b) operatorzy systemów płatności,

c) firmy logistyczne,

d) firmy kurierskie i poczta polska,

e) zewnętrzni dostawcy produktów,

f) kancelarie prawne,

g) firma księgowa


6. Przysługuje Tobie prawo żądania od administratora

a) dostępu do Twoich danych osobowych,

b) sprostowania Twoich danych osobowych,

c) usunięcia Twoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) przenoszenia Twoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:

a) kontakt e-mailowy pod adresem: info@wertykalni.pl,

b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wawelberga 5a/156, 01-188 Warszawa

 

8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!



Napisz do nas ››


 

Zaufali Nam


 

kimisushi
tetris logo
buromobel experte
business link
efinity
golabek fin
h_and_m
katalog2019
la beaute
level27
logo
matex
muzeum powstawnia warszawskiego
olsen
red_full_noclaim
skanska
volvo