• flaga UE

 

ZIELONE ŚCIANY I MEBLE Z ŻYWYCH ROŚLIN 

 

Termin realizacji ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości i złożoności projektu.

Średni czas dla mobilnych ścianek z żywymi roślinami (4Nature Basic) wynosi 4-5 tyg. Dla zielonych ścian z roślin (4Nature Wall) średni czas realizacji to 6-8 tyg.

Przyjęcia zamówienia oraz rezerwacji terminu dokonujemy w momencie podpisania umowy oraz zaksięgowania wpłaty 1 raty (w wys. 50% wartości inwestycji).

Przygotowujemy indywidualne wyceny ze względu na koszt dedykowanych komponentów dla każdego klienta z osobna. 

Do sporządzenia kosztorysu potrzebujemy następujących informacji:

 • Wymiary zielonej ściany z roślin (wysokość x szerokość)
 • Parametry ściany, na której będzie odbywał się montaż (wysokość x szerokość, grubość, rodzaj np. ściana wykonana z cegły pełnej)
 • Opcjonalnie prosimy o przesłanie zdjęć ściany, wizualizacji i/lub rysunków technicznych w formacie jpg/png/pdf/dwg
 • Czy jest możliwość doprowadzenia przyłączy wodnych w pobliżu ściany oraz wykonania odpływu do kanalizacji? (Dlaczego jest to ważne? Wpływa to na wykonanie zielonej ściany w systemie otwartym lub zamkniętym) 
 • Czy jest możliwość montażu lamp oświetleniowych do sufitu w odległości 1,50m od ściany? 
 • Adres inwestycji (miejscowość)
 • Przewidywany termin realizacji

W obu przypadkach nawadnianie przebiega całkowicie automatycznie, według wcześniej zaprogramowanego harmonogramu. Woda doprowadzana jest do każdej rośliny bezpośrednio systemem rurek i kanalików, montowanych w każdym module o wym. 39x19,5 cm z 2 kieszeniami na rośliny.

Obieg otwarty – pobór wody do podlewania roślin odbywa się bezpośrednio z przyłączy – wody ciepłej i zimnej – następnie woda mieszana jest w panelu sterującym w celu osiągnięcia temperatury pokojowej, rozprowadzana po zielonej ścianie. Nadmiar wody spływa do rynny (wys. 15cm, głęb. 20cm), skąd odprowadzana jest odpływem do sieci kanalizacyjnej.

Obieg zamknięty – woda pobierana jest ze zbiornika umieszczonego bezpośrednio pod zieloną ścianą (wys. 40cm, głęb. 20cm). Woda jest pompowana do góry, rozprowadzana po zielonej ścianie, a jej nadmiar wraca z powrotem do zbiornika. Sam zbiornik uzupełniany jest ręcznie w częstotliwości 1x na 2-4 tyg. w zależności od wielkości zielonej ściany i zastosowanych roślin.

W pomieszczeniach o ilości światła mniejszej niż 2000 lx należy zamontować dodatkowe oświetlenie niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin. Rekomendujemy oświetlenie asymilacyjne, które poprawia walory wizualne ściany, ale przede wszystkim zapewnia optymalne warunki do rozwoju roślin.

Oświetlenie asymilacyjne: lampa LED na wysięgniku lub reflektor LED do montażu na suficie (na bazie lub na szynoprzewodzie). Posiadamy 2 rodzaje obudowy do wyboru na etapie wykonawczym. Moc, kąt padania światła oraz długość emitowanego światła i jego temperatura jest specjalnie dobrana w celu zapewnienia optymalnych warunków do życia i rozwoju.

Zalecany czas naświetlania: min. 8-10 h dziennie

Montaż lamp w odległości min. 1,2 m do max.1,5 metra od zielonej ściany oraz na poziomie górnej linii lub maksymalnie 10-15 cm powyżej górnej linii zielonej ściany. Rekomendujemy poprowadzenie odrębnego obwodu elektrycznego dla oświetlenia dedykowanego do zielonej ściany i zamontowanie sterownika czasowego w celu automatycznego włączania lamp na min. 8-10h dziennie.

Zielone ściany: min. pow. łączna 2,5 m2
4Nature Basic: brak minimalnej wielkości zamówienia

Wszystkie dostarczone produkty techniczne, konstrukcyjne jak też elementy systemu nawadniania objęte są 2-letnią gwarancją.

Gwarancja na rośliny wynosi 1 miesiąc z możliwością jej przedłużenia na podstawie odrębnej umowy pielęgnacyjnej.

W przypadku skorzystania z naszej usługi Zieleń do biura w abonamencie gwarancja rozciąga się na cały czas trwania umowy.

Obieg zamknięty – hydroizolacja ściany; udostępnienie gniazda elektrycznego 230V w pobliżu lokalizacji ogrodu wertykalnego (zalecana lokalizacja gniazda zasilającego – na dole ok. 10cm od zielonej ściany po lewej stronie lub u góry ok. 10cm nad zieloną ścianą po lewej stronie);

Obieg otwarty – hydroizolacja ściany, zapewnienie miejsca do zamontowania panelu sterującego o wymiarach min. 70x70cm, doprowadzenie w miejsce montażu panelu sterującego przyłączy wodnych i elektrycznych (woda ciepła i zimna), zapewnienie gniazda elektrycznego 230V, zapewnienie rury fi 20 prowadzącej od panelu sterującego aż do górnej krawędzi ogrodu wertykalnego według załączonego rysunku wykonawczego, obudowę panelu sterującego (jeśli dotyczy), doprowadzenie w centralnym miejscu podłogi przy ogrodzie wertykalnym odpływu kanalizacyjnego z syfonem (odpływ musi kończyć się na poziomie, na którym będzie stała rynna zbierająca wodę o wys. 15-20 cm i głębokości 20 cm);

W obu przypadkach w celu sprawnego przeprowadzenia montażu: na ścianie, na której planowana jest inwestycja powinny być zdemontowane wszystkie listwy, gniazda elektryczne itp. w obrysie projektowanej zielonej ściany. Ściana, na której ma odbyć się montaż, powinna być sucha. Należy pamiętać, że montaż naszych zielonych ścian powinien być przeprowadzany na ostatnim etapie realizacji Inwestycji m.in. z uwagi na ryzyko osiadania pyłu remontowego.

 

ZIELONE ŚCIANY Z MCHU (4NATURE MOSS)

 

Termin realizacji ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości, złożoności oraz lokalizacji projektu. Średni czas dla realizacji z mchu 4Nature Moss to 6-8tyg.

Przyjęcia zamówienia oraz rezerwacji terminu dokonujemy w momencie podpisania umowy oraz zaksięgowania wpłaty 1 raty (w wys. 50% wartości inwestycji).

Przygotowujemy indywidualne wyceny ze względu na koszt dedykowanych komponentów dla każdego klienta z osobna. 

Do sporządzenia kosztorysu potrzebujemy następujących informacji:

 • Wymiary zielonej ściany (szerokość x wysokość)
 • Parametry ściany, na której będzie odbywał się montaż (wysokość x szerokość, grubość, rodzaj np. czy ściana wykonana z cegły pełnej)
 • Opcjonalnie prosimy o przesłanie zdjęć ściany, wizualizacji i/lub rysunków technicznych w formacie jpg/png/pdf/dwg
 • Adres inwestycji (miejscowość)
 • Przewidywany termin realizacji

Mech jest rośliną stabilizowaną i nie wymaga dodatkowej pielęgnacji. Jest antystatyczny, nie wymaga czyszczenia ani odkurzania. Raz zamontowane panele z mchu będą służyć latami.

Warunki: Nie wymaga dostępu światła ani pielęgnacji, przycinania ani podlewania. Potrzebuje jedynie odpowiedniej wilgotność powietrza na poziomie min.40% oraz miejsca, które nie jest narażone na bezpośrednie działania promieni słonecznych, klimatyzacji, grzejników ani na kontakt z wodą.

Przyjmujemy zamówienia na realizacje z mchu o pow. łącznej powyżej 10m2.

Zielone ściany: min. pow. łączna 2,5 m2
4Nature Basic: brak minimalnej wielkości zamówienia

Gwarancja na zielone ściany z mchu wynosi 12-miesiący, o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki określone w załączniku do umowy.

W celu sprawnego przeprowadzenia montażu na ścianie, na której planowana jest Inwestycja powinny być zdemontowane wszystkie listwy, gniazda elektryczne itp. w obrysie projektowanej zielonej ściany. Ściana, na której ma odbyć się montaż, powinna być sucha. Należy pamiętać, że montaż naszych zielonych ścian powinien być przeprowadzany na ostatnim etapie realizacji Inwestycji m.in. z uwagi na ryzyko osiadania pyłu remontowego.

Pobierz aplikację:
app store
google play