• flaga UE

Popieramy ścieżkę dekarbonizacji budownictwa w Polsce!

dekarbonizacja budownictwa w Polsce

Popieramy ścieżkę dekarbonizacji budownictwa w Polsce!

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD), opracowało raport "Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050." Publikacja wskazuje ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany.
 
Raport stanowi mapę drogową, która pomoże zobrazować, jak kompleksowe wyzwanie stoi przed Polską, aby do roku 2050 zdekarbonizować sektor budownictwa. Równocześnie jest wezwaniem do podjęcia konkretnych działań w określonych ramach czasowych.

Ścieżka prowadząca do osiągnięcia neutralności klimatycznej została już poparta przez 54 firmy i organizacje. Stale dołączają kolejne podmioty.
 
World Green Building Council  (WorldGBC)rozpoczęło w grudniu 2020 r. projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład. 10 europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - PLGBC opracuje plan działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków. Projekt przyczyni się do radykalnej zmiany działań klimatycznych w środowisku budowlanym.

W projekt zaangażowały się greenbuilding councils z Polski (PLGBC), Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Projekt #BuildingLife jest wspierany przez partnerów skoncentrowanych na budowaniu bardziej zrównoważonego środowiska: IKEA Foundation i Laudes Foundation.

Raport dostępny jest na stronie https://lnkd.in/gmjZe9F

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

 

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • • powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
  • • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
  • • zwiększanie bioróżnorodności.

 

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl

 

Pobierz aplikację:
app store
google play