• flaga UE

Rośliny w biurze a komfort pracy - zaskakujące wyniki badań!

Rośliny w biurze a komfort pracy - zaskakujące wyniki badań!

Rośliny pozytywnie wpływają na komfort pracy pracowników biurowych w Polsce – mamy na to niezbite dowody. Prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską. Przez 12 tygodni w 10 dużych firmach analizowano oddziaływanie roślin w biurze na ludzi oraz potrzeby pracowników. Wyniki są bardzo interesujące i potwierdzają potrzebę natury w miejscu pracy: 86% ankietowanych oceniło pozytywnie wpływ roślin na komfort pracy, a 92% z nich chce mieć w przyszłości rośliny w biurze. 88% pracowników chce wprowadzić rośliny do biura maksymalnie blisko swojego stanowiska pracy.

Światowe badania naukowe* dowodzą, że bezpośredni kontakt z roślinnością przybliża człowieka do natury i wywiera dobroczynny wpływ na jego organizm. A jak wygląda to w odniesieniu do pracowników biurowych w Polsce, którzy spędzają 80% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych? W ciągu 12 tygodni, przy udziale 93 pracowników i 34 roślinnych prototypów z 1444 roślinami, w 10 dużych firmach ( między innymi w: Skanska, IKEA Retail, Tétris, WSP Poland, Keller Williams Poland, JLL, HB Reavis, Vastint), 4Nature System – Wertykalni, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Politechnika Śląska analizowały wpływ żywej natury na pracowników biurowych. Sprawdzano zmiany parametrów powietrza i analizowano odczucia pracowników. Wyniki pierwszego etapu badania (ankiet percepcji pracowników) są już opracowane i zaprezentowane poniżej. Wnioski są bardzo interesujące i robią wrażenie!

Analiza parametrów środowiska wewnętrznego, czyli drugi etap badania, wciąż trwa. Wnioski zostaną zaprezentowane wkrótce, ale już teraz można stwierdzić, że obecność żywych roślin w pomieszczeniach korzystnie wpływa na wzrost zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym w okresie grzewczym. Wskazuje to duży potencjał tej metody do nawilżania powietrza w biurach.

 

Metodyka badań

 

roślinne prototypy zielonych ścianBadania przemysłowe obejmowały pomiary wybranych parametrów środowiska wewnętrznego: temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego, stężenia pyłów zawieszonych oraz natężenia oświetlenia, a także przeprowadzenie ankiet zawierających pytania o subiektywne odczucia pracowników biurowych w kwestii warunków środowiska, zdrowia oraz wydajności pracy. Analiza została przeprowadzona od października 2018 r. do stycznia 2019 r., w sezonie grzewczym ze zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego.

Przed zainstalowaniem testowych zielonych ścian w wybranych biurach, przeprowadzono ankiety wśród pracowników badanych przestrzeni i dokonano pomiarów parametrów fizycznych powietrza w biurach. Następnie, na okres 8 tygodni, do wybranych 10 biur wstawiono, bezpośrednio w najbliższe otoczenie pracowników, 34 zielone prototypy z automatycznym systemem nawadniania. Użyto 1444 roślin. W tym okresie dwukrotnie przeprowadzono badania kwestionariuszowe i ponownie zmierzono parametry środowiska wewnętrznego. W ostatnim etapie, 2 tygodnie po zdemontowaniu testowych zielonych ścian, uczestnicy badania udzielili odpowiedzi na ostatnią ankietę, przeprowadzono też pomiary we wnętrzach badanych biur.

Badania przeprowadzono na grupie 93 osób pracujących w 10 odrębnych firmach o łącznej powierzchni 694 mkw. Do opracowania raportu przeanalizowano ogółem 240 ankiet. Istotność obserwowanych zależności przebadano odpowiednimi testami statystycznymi.

 

Wnioski z badań ankietowych

 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wypływa szereg interesujących wniosków. Przede wszystkim PRZED przeprowadzeniem badania 60% osób było NIEZADOWOLONYCH z liczby roślin w swoim biurze. Podkreśla to wagę powszechnego w polskich biurach problemu: braku kontaktu pracowników z naturą.

 • Po wprowadzeniu roślinności znacznie wzrósł odsetek osób zadowolonych ze swojego biura.
 • Odnotowano znaczny wzrost poziomu zadowolenia z jakości powietrza w biurach w okresie, kiedy moduły testowe były obecne w przestrzeniach pracy.
 • Wstawienie roślin wyeliminowało narzekania na zbyt suche powietrze.
 • Subiektywna ocena stanu zdrowia wypadała bardziej pozytywnie, kiedy rośliny były obecne w badanych przestrzeniach pracy.
 • Zauważalna jest różnica w odczuwaniu zmęczenia i koncentracji u pracowników przed wstawieniem roślin i w trakcie trwania badania (na korzyść tego ostatniego).

Po usunięciu zielonych ścian z przestrzeni pracy pracownicy zostali zapytani o ocenę wpływu roślinności na różne obszary:

 • estetyka biura w czasie, kiedy stały w nim zielone ściany, została oceniona przez 94% osób pozytywnie;
 • 86% ankietowanych oceniło pozytywnie wpływ roślin na komfort pracy;
 • według 84% pracowników nastąpiła poprawa jakości powietrza;
 • poprawę samopoczucia zaobserwowało 84% osób;
 • pozytywny wpływ na efektywność pracy zauważyło 62% pracowników, natomiast 34% oceniło ten wpływ neutralnie;
 • poprawę zdrowia zauważyło 52% respondentów, z kolei 44% osób oceniło ten wpływ neutralnie.

Dane te pokazują, że ocena roślinności była bardzo pozytywna, co wydaje się szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że w czasie przeprowadzania tej ankiety, respondenci nie mieli już styczności z modułami zieleni używanymi do badań.

Co więcej, aż 88% ankietowanych oceniło pozytywnie sam fakt wprowadzenia do biura roślinności, a 92% z nich chce mieć w przyszłości rośliny w biurze. Aż 88% pracowników chce mieć rośliny maksymalnie blisko swojego stanowiska pracy – najlepiej do 2 metrów.

A jak pracownicy ocenili swoje biuro w trakcie badania? Przed wstawieniem roślin liczba osób zadowolonych ze swojego biura wyniosła 52%, w trakcie trwania badania wzrosła odpowiednio do 77%. Po zabraniu roślinności liczba zadowolonych ze swojego biura spadła mocno do 28%. Sugeruje to, że fakt zabrania roślinności z biura sprawił, że pracownicy zaczęli postrzegać swoje przestrzenie pracy dużo gorzej.

 

Przyszłość zielonych biur

 

Beata Dziedzic, ekspert od łączenia natury z technologiąWszystkie powyższe wnioski pokazują, jak duży potencjał tkwi we wprowadzaniu roślinności do nowoczesnych biur, gdzie ergonomia pracy jest bardzo ważna. Biophilic design w projektowaniu wnętrz biurowych to zdecydowanie trend przyszłości. W perspektywie 5-15 lat myślenie o wpływie roślinności na komfort pracy będzie standardem już na etapie projektu. Kierunek ten potwierdza scenariusz Symbioza z naturą wymieniony w raporcie o przyszłości biurowców do 2050 roku, opracowanym przez lidera zielonego budownictwa – Skanska oraz infuture Hatalska Foresight Institute.

Dlatego 4Nature System myśli o systemowym wprowadzaniu natury do biur, z wykorzystaniem zdobyczy technologicznych: zarządzania procesami pielęgnacji roślin w oparciu o machine learning czy integracji z systemem zarządzania budynkiem (BMS), które ograniczą pielęgnację do minimum. Systemowe, skalowalne podejście do tematu oraz wyniki opisanego wyżej badania pomogą firmie w opracowaniu unikalnej linii mebli biurowych połączonych z roślinnością i innowacyjną technologią 4Nature System.

 

Tak właśnie widzimy przyszłość w realizacji trendu biofilii w przestrzeniach biurowych. Głęboko wierzymy, że łącząc zaawansowaną technologię, niezawodne rozwiązania i dobry design, zadbamy o well-being pracowników – wpłyniemy na zdrowie, efektywność pracy i zadowolenie z życia, budując optymalny work-life balance. Chcemy wprowadzić naturę możliwie najbliżej pracującego człowieka, używając mebli biurowych jako nośnika, a dzięki technologii i systemowemu podejściu ograniczyć procesy i koszty utrzymania do minimum oraz usunąć architektom i projektantom bariery w introdukcji natury do biur – mówi Beata Dziedzic, współzałożycielka, ekspertka od łączenia natury i nowych technologii w 4Nature System – Wertykalni.

 

*Human Spaces Report, 2015; Seppanen et al., 1998; Bako-Biro et al., 2004; Fanger, 2006; Kosonen&Tan, 2004; Wyon, 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badanie wpływu roślinności na komfort pracowników biurowych jest elementem projektu badawczo-rozwojowego pt. „Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Fundusze UE

Pobierz aplikację:
app store
google play