• flaga UE

Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków

Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków

15.10.2019 uczestniczyliśmy w kolejnej branżowej konferencji – Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków. Wydarzenie miało na celu umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zwrócenie  uwagi i korzyści jakie płyną ze zrównoważonego budownictwa, zarówno dla inwestorów, przyszłych użytkowników jak i wszystkich użytkowników aglomeracji.

Wśród prelegentów wystąpiła także nasza CTO – Beata Dziedzic. Przekaz przemówienia Beaty jest jasny - rośliny są naszym sprzymierzeńcem w walce z negatywnymi skutkami urbanizacji. Żywa roślinność jest podstawowym sposobem realizacji zasad biophilic design w przestrzeniach biurowych. Jest kluczowym czynnikiem, którego nie można pominąć, ani zastąpić żadnym pośrednim rozwiązaniem. Właściwe podejście do projektowania oraz systemowe rozwiązania roślinne wsparte technologią pomogą w optymalnej implementacji roślin w przestrzeniach pracy. Roślinność musi znajdować się możliwie najbliżej człowieka, wówczas jej pozytywny wpływ będzie najbardziej zauważalny. W ramach prelekcji Beata przybliżyła wyniki badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Politechnikę Śląską zlecone przez naszą firmę*.

*Badania wykonano w ramach projektu „Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pobierz aplikację:
app store
google play