• flaga UE

Zieleń w biurze, czyli ESG w praktyce

esg biuro dobra praktyka

CO TO ZNACZY ESG?

Environmental, social and corporate governance, czyli w skrócie ESG, to kluczowe założenia, które powinny realizować firmy dążące do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. To także istotne kryteria, które biorą pod uwagę inwestorzy, banki oraz konsumenci, podczas podejmowania decyzji biznesowych i zakupowych. ESG wpływa też motywująco na pracowników – również tych, którzy dopiero przystępują do rekrutacji. Wdrożenie standardów ESG kojarzy się ze strategicznymi transformacjami w przedsiębiorstwie. Jednak na ich realizację składają się także drobne zmiany. Jak zieleń w biurze wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju?

 

ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL, CORPORATE GOVERNANCE

 

ESG co to jest? To, jak wskazuje pełna nazwa, działania związane z ochroną środowiska, kryteriami społecznymi oraz ładem korporacyjnym. Czynniki te zyskują na znaczeniu zwłaszcza w procesie nawiązywania współpracy z nowymi klientami, inwestorami czy partnerami biznesowymi. Przedsiębiorstwa, dla których odpowiedzialność i zrównoważony rozwój to jedne z priorytetów, są także lepiej postrzegane przez potencjalnych pracowników. Zwłaszcza dla młodych ludzi istotne stały się pozapłacowe aspekty zatrudnienia, m.in. zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy, uważność na well-being czy wspieranie lokalnych społeczności. Młode pokolenie jest też bardziej wrażliwe na problem dyskryminacji w miejscu pracy czy kwestie związane z ociepleniem klimatu. Definicja zrównoważonego rozwoju jest im dobrze znana, wiedzą, co to jest ESG i chcą pracować w organizacjach, które kierują się tymi ideałami.   

 

DLACZEGO ESG JEST WAŻNE?

Działalność odpowiedzialna społecznie i wdrożona polityka klimatyczna zapewniająca ochronę środowiska naturalnego, pozwalają uzyskać bardziej różnorodne i tańsze źródła finansowania np. kredyty na preferencyjnych warunkach. A możliwość regularnego przedstawiania danych pozafinansowych, wykazanie konkretnych działań w zakresie ESG, buduje zaufanie i przyciąga długoterminowych inwestorów. Firma zyskuje też wizerunek innowacyjnej. Ideały ESG stanowią impuls do dalszego rozwoju i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, co także składa się na pozytywną, holistyczną ocenę przedsiębiorstwa w oczach decydentów.   

 

JAK ESG WPŁYWA NA FIRMĘ?

W ostatnich latach doszło do przyspieszenia adaptacji założeń zrównoważonego rozwoju w biurach. Firmy starają się o certyfikaty, dzięki którym będą kojarzone z postawą proekologiczną. Obserwujemy też większą świadomość i większą liczbę rozwiązań, które podwyższają komfort pracy i zapewniają użytkownikom warunki pozytywnie wpływające na ich zdrowie i samopoczucie. Pracodawcy dbają o ulepszenia w zakresie jakości powietrza, oświetlenia, wody czy roślinności. Strategia ESG obejmuje takie zarządzenie firmą, które pozwala wdrożyć te ulepszenia.  

 

JAK WPROWADZIĆ ESG W FIRMIE?

Tworzenie miejsca pracy, które uwzględnia zrównoważony rozwój (definicja odnosząca się do zmian szeroko pojętych, wpływających na stan środowiska, eksploatację zasobów naturalnych) to często proces długoterminowy i wymagający nakładów finansowych. Jednocześnie część zmian, uwzględniających ESG, można wprowadzić od razu i niedużym kosztem, szybko osiągając korzyści w firmie. Żywa roślinność jest doskonałym sposobem na aranżację biura, w którym pracownicy będą czuli się bardziej komfortowo. Zieleń poprawia jakość powietrza, optymalizuje wilgotność, uspokaja i wycisza. Wnętrze staje się przyjazne, ciepłe, mniej formalne – bardziej domowe. 

Ogrody wertykalne, czyli pionowe kompozycje z roślin na ścianach, możemy idealnie dopasować do przestrzeni konkretnego biura lub przestrzeni komercyjnej jak hotel, magazyn czy punkt usługowy. Inny wariant to mobilne meble z żywą roślinnością, które stanowią znakomitą alternatywę dla tradycyjnych ścianek działowych, wykorzystywanych najczęściej w przestrzeni typu open space. Zielone mobilne ścianki, które możemy przesuwać, pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni użytkowej, ale też doskonale wpisują się w koncepcję projektowania elastycznego. Zaaranżowanie wnętrz z roślinną ścianą czy meblem z wbudowanym miniogrodem wertykalnym to atrakcyjna, naturalna dekoracja i jednocześnie subtelny, ale wyraźnie zauważalny sygnał, że firmie bliskie są ideały ESG. 

 

 

 

 

Pobierz aplikację:
app store
google play