• flaga UE

Badanie wpływu roślinności na efektywność pracy rozpoczęte!

Badanie wpływu roślinności na efektywność pracy

Rośliny pozytywnie wpływają na efektywność pracy – nawilżają i oczyszczają powietrze, poprawiają akustykę pomieszczeń. Natura działa również na pracownika redukując jego stres. To jest pewne i potwierdzone naukowo. Ale czy wystarczy wstawić 2 doniczki do pomieszczenia, żeby poczuć dobroczynny wpływ roślinności na człowieka? Jakie są odczucia i potrzeby pracowników? Postanowiliśmy to zbadać i sprawdzić jak bardzo możemy przybliżyć naturę do pracowników w biurze.

 

Badanie wpływu roślin na ludzi w przestrzeniach biurowych opracowaliśmy razem z ekspertami z Politechniki Śląskiej oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Celem projektu jest dokładne przebadanie oddziaływania roślinności na parametry środowiska biurowego oraz poznanie potrzeb i preferencji pracowników dotyczących natury w biurze. Wyniki będą punktem wyjścia do stworzenia przez 4Nature System – Wertykalni unikalnej linii mebli biurowych połączonych z roślinnością.

 

Analizę prowadzimy w dziesięciu dużych  firmach m.in. IKEA, SKANSKA, WSP POLAND, VASTINT, KELLER WILLIAMS POLAND, HB REAVIS, JLL oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej. Do przestrzeni biurowych wymienionych firm wstawiliśmy mobilne ścianki z modułami roślinnymi. Ustawiliśmy je w różnych miejscach i odległościach od pracowników. Większość została zamontowana jako dwustronne ścianki dzielące open-space. Za pomocą czujników badamy jak zmieniają się parametry środowiska w biurze (m. in.:  temperatura, wilgotność powietrza). Dodatkowo analizujemy subiektywne odczucia pracowników – pytamy ich jak oceniają jakość powietrza, akustykę, estetykę otoczenia oraz jak zmieniło się ich samopoczucie i wydajność pracy.

 

Mamy już pierwsze opinie od zadowolonych pracowników, ale na oficjalny raport, który opracowuje PLGBC razem z Politechniką Śląską będziemy musieli jeszcze zaczekać. Wyniki będą opublikowane na wiosnę.

_________________________________________________________________________

Powyższe badanie jest elementem projektu badawczo-rozwojowego 4Nature System - Wertykalni pt. „Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pobierz aplikację:
app store
google play